Opnameformulier

Photovoltaïsche-installaties (pv)

Op basis van een gesprek met uw klant (eigenaar) en door een bezoek aan de locatie krijgt u inzicht in de wensen van de klant en de (on)mogelijkheden voor het realiseren van een pv-installatie. Met de verkregen informatie kunt u een eerste toetsing van de haalbaarheid doen.
Dossiernummer
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Datum (dd-mm-jj)
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!

Contactgegevens

Eigenaar installatie
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Adres
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Postcode
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Plaats
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Telefoon
Invalid phonenumber!
Invalid phonenumber!
E-mail
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Contactpersoon
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Beschrijving locatie pv-systeem
(zijn er specifieke omgevingsinvloeden waar rekening mee moet worden gehouden? Bijv. ongedierte, zout, ammoniak, en dergelijke.)
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!

Vaststellen klantwensen

Geschat elektrisch energieverbruik bij gebruiker
E =
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Indicatie maximale investeringskosten
Budget =
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Eventuele klantwens t.a.v. hoeveelheid opgewekte energie
(bijv. elektrische auto, warmte pomp, elektrisch koken, enz.)
E =
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Zijn er specifieke eisen?
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Welke netbeheerder is actief op beoogde pv-locatie?
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!

Pv-panelen

Mogelijkheden montagewijze van pv-panelen
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Overig, namelijk
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Laat de bestaande dakconstructie een deugdelijke en veilige montage toe, rekening houdend met de uitvoering en de conditie (verwach- te levensduur) van het dak en de dakbelasting? Akkoord constructeur.
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Toelichting
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!

Wat is de beschikbare ruimte (h x b) in meters om de pv-panelen te plaatsen per dakvlak?
Schets met afmetingen en of foto’s als bijlage toevoegen.

Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Obstakels op het dak en/of obstakels in de omgeving die schaduw kunnen worden aangeven in een tekening als bijlage.
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Hoogte vanaf de grond (onderzijde) geplande pv-panelen
(bijv. elektrische auto, warmte pomp, elektrisch koken, enz.)
h =
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Type en soort dakbedekking en montagemogelijkheden
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Positie van dak in relatie tot zonnestand bij schuin dak
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Hellingshoek
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Orientatiehoek
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Zijn er obstakels op het dak die schaduw op één of meerdere van de gekozen dakvlakken geven?
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Beschrijving
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Zijn er obstakels in de omgeving die schaduw op het dakvlak kunnen geven zoals torens, bomen, aangrenzende panden?
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Beschrijving
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!

Aarding

Is er een geschikt aardingspunt aanwezig*?
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Is er een uitwendige blikseminstallatie op het gebouw aanwezig?
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Zo ja, bevinden de panelen en de geleidende draagconstructie zich binnen een beveiligd gebied en op voldoende grote afstand** van een uitwendige blikseminstallatie?
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!

* Toelichting: aansluitpunt voor de blikseminstallatie is hiervoor niet geschikt.
** Toelichting: de scheidingsafstand S dient overeenkomstig NEN-EN-62305 gecalculeerd te worden. Als dit niet is gedaan dient er een minimale afstand van 50 cm tussen de
LPS en PV-installatie gerespecteerd te worden.

Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Obstakels op het dak en/of obstakels in de omgeving die schaduw kunnen worden aangeven in een tekening als bijlage.
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!

Omvormers

Zijn er specifieke omgevingsinvloeden in de ruimte waar de omvormer wordt geplaatst, waar rekening mee moet worden gehouden (temperatuur, stof, vocht, e.d.)?
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Indien ja, omschrijving
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Is er in overleg met de klant een geschikte ruimte (foto toevoegen als bijlage) voor de omvormer?
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!

Bekabeling

Inschatting benodigde DC kabellengte
Pv-installatie op het dak
L=
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Pv-installatie tot omvormer
L=
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Inschatting beschermings- en vereffeningsleiding op het dak
Van buiten tot omvormer
L=
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Inschatting nodige AC-kabel
Omvormer - meterkast
L=
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!

Kabeltracee beschrijven in de ruimte voor opmerkingen

Veld is verplicht!
Veld is verplicht!

Meterkast/schakel en verdeelinrichting

Voldoet de meterkast aan de actuele NEN 1010?
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Aansluitwaarde
1x
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
3x
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Hoofdschakelaar aanwezig?
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Zo ja
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!

Zo nee; nader onderzoek noodzakelijk.

Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Is er een eindgroep beveiliging met een aardlekschakelaar beschikbaar?
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Zo ja; welk type
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Zo nee; is er ruimte om uit te breiden?
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Zijn er bijzonderheden in/aan de elektrische installatie in de meterkast?
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Toelichting (schets met afmetingen en/of foto’s als bijlage toevoegen).
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Is de ruimte om het gebouw voldoende groot en de bereikbaarheid hiervan goed om pv-materialen op de gewenste plaats te brengen?
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Zijn speciale voorzieningen zoals b.v. een steiger, lift of kraan nodig om de pv-panelen te plaatsen?
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Zo ja, welke?
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Zijn er specifieke veiligheidsvoorzieningen zoals valbeveiliging nodig ter voorkoming van valgevaar?
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Zo ja, welke?
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!

Ruimte voor opmerkingen

Specifieke eisen aan het gebouw/installatie
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!

Upload uw documenten...

Upload uw documenten...
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Upload uw documenten...
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Upload uw documenten...
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Upload uw documenten...
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Upload uw documenten...
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Upload uw documenten...
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!

NB! Zonnepanelen kunnen leiden tot een gewijzigd risico of aanvullende eisen. Neem hiervoor contact op met de verzekeraar.